Инфрачервена web камера

В настоящата статия ще ви покажа един от най-лесните начини за превръщане на обикновена web камера в инфрачервена такава. Преди това е добре да се покаже разликата между това, което “вижда” стандартната камера и инфрачервената. На графиката по-долу са показани двата спектъра – видимият за човешкото око (лявата част) и инфрачервеният, който е невидим за хората (дясната част). Повечето обекти около нас излъчват съществено количество енергия в инфрачервения диапазон, дори когато излъчват малко във видимия. Същото се отнася разбира се и за отразената светлина. Използвайки това можем да видим с помощта на модифицираната камера, неща които иначе биха били невидими за нас, а също така можем да снимаме при много ниска осветеност.

ir_web_camera_spectrum

Дойде ред и на упътването как най-лесно можете да модифицирате стандартна web камера в инфрачервена.

Continue reading “Инфрачервена web камера”