6-канален LED ШИМ контролер за фоново осветление с PIC16F870

Настоящият проект представлява шест-канален ШИМ контролер за светодиодно фоново осветление на базата на микроконтролер PIC16F870. Реализирано е управление на две линии пълноцветни светодиодни модули. Използван е софтуерен ШИМ генератор, тъй като хардуерният е само един. Управлението се извършва чрез четири сензорни бутона. Налична е светодиодна индикация за режим на ръчна настройка на генератора. Текущите настройки могат да бъдат запаметявани и зареждани отново в желан момент, както и автоматично при подаване на захранващо напрежение. Continue reading “6-канален LED ШИМ контролер за фоново осветление с PIC16F870”