Power LED осветително тяло за домашна стая – изпълнение част ІІІ

Третата и последна част от статията към проекта за домашно Power LED осветление е посветена на светорегулатора (димера), служещ за промяна на осветеността в стаята. Принципът на действие е сравнително прост, каквато е и самата схема. Тя се състои от микроконтролер PIC12F683 с вграден ШИМ генератор, реле за включване и изключване на тороидалния трансформатор, захранващ драйвера, индикаторен светодиод и бутон за управление. Показаната по-долу схема е проектирана да работи със сензорен бутон, но последният вариант е реализиран с конвенционален механичен бутон. Причината е странна несъвместимост на микроконтролера с концепцията за сензорно управление. За малкото налично свободно време не успях да реша проблема, заради което преминах към използването на високо-издръжлив бутон, за да си осигуря безпроблемна работа на схемата за дълъг период от време. Continue reading “Power LED осветително тяло за домашна стая – изпълнение част ІІІ”

6-канален LED ШИМ контролер за фоново осветление с PIC16F870

Настоящият проект представлява шест-канален ШИМ контролер за светодиодно фоново осветление на базата на микроконтролер PIC16F870. Реализирано е управление на две линии пълноцветни светодиодни модули. Използван е софтуерен ШИМ генератор, тъй като хардуерният е само един. Управлението се извършва чрез четири сензорни бутона. Налична е светодиодна индикация за режим на ръчна настройка на генератора. Текущите настройки могат да бъдат запаметявани и зареждани отново в желан момент, както и автоматично при подаване на захранващо напрежение. Continue reading “6-канален LED ШИМ контролер за фоново осветление с PIC16F870”

LED ШИМ светорегулатор с PIC12F629

Настоящият проект представлява светорегулатор (димер) за светодиодни осветителни тела на ниско напрежение, базиран на софтуерен ШИМ (широчинно-импулсна модулация) генератор с променлив коефициент на запълване. Използваният микроконтролер е PIC12F629 на компанията Microchip. Continue reading “LED ШИМ светорегулатор с PIC12F629”

LED RGB светлинни ефекти с PIC12F629

Проектът представлява малка схема за контрол на група трицветни светодиоди с общ анод или групирани едноцветни светодиоди (каквито са ползвани в случая) чрез ШИМ регулатор. За да бъде наистина проста схемата, са използвани минимално количество компоненти и микроконтролер от нисък клас на компанията Microchip. Ето защо не мисля, че би била проблем за сглобяване и от начинаещи. Не се използват екзотични компоненти, които не се намират лесно.

Continue reading “LED RGB светлинни ефекти с PIC12F629”