Усилвател за слушалки с TPA6120A2 част ІІ – завършено изделие

Дойде време да се довърши отдавна започнатият проект за слушалков усилвател с TPA6120A. След като в средата на август 2009-та приключих с изработката на платка за усилвателя и направих някои тестове, просто нямах възможност да приключа започнатото. Сега всичко си дойде на мястото и от една платка се стигна до завършено изделие. Финалният вариант помещава усилвателя заедно с тороидален трансформатор, стабилизатор и верига за забавено включване на изхода в приятна алуминиева кутия.

Continue reading “Усилвател за слушалки с TPA6120A2 част ІІ – завършено изделие”

Headphone Amplifier With TPA6120A

The following article is devoted to a HiFi headphone amplifier project of mine based on BurrBrown’s (Texas Instruments company now) integrated circuit TPA6120A . This IC consists of two high power operational amplifiers in one package. Both amplifiers have separate power supply pins, placed symmetrically on both sides of the package so developing a high density PCB will be easy. TPA6120 has impressive parameters, which make it fit the usage mentioned in its datasheet. The main parameters as follows:

 • 80 mW into 600 Ω From a ±12V Supply at 0.00014% THD + N
 • Current-Feedback Architecture
 • Greater than 120 dB of Dynamic Range
 • SNR of 120 dB
 • Output Voltage Noise of 5 μVrms at Gain = 2 V/V
 • Power Supply Range: ±5 V to ±15 V
 • 1300 V/μs Slew Rate
 • Differential Inputs
 • Independent Power Supplies for Low Crosstalk
 • Short Circuit and Thermal Protection

Continue reading “Headphone Amplifier With TPA6120A”

Усилвател за слушалки с TPA6120A2

Настоящата статия е посветена на проект за слушалков усилвател с високо качество (HiFi) на базата на интегрална схема TPA6120A от BurrBrown (притежание на Texas Instruments понастоящем). Тази интегрална схема представлява два операционни усилвателя с висока мощност в един корпус. Изведени са по отделно входовете за захранване на двата усилвателя, като всички изводи са симетрично подредени от двете страни на корпуса, за да се улесни проектирането на платка с голяма гъстота. ТРА6120 впечатлява със своите параметри, които доказват посоченото в документацията приложение за професионални цели. Основните параметри са както следва:

 • 80 mW при 600 Ома товар от ±12-V захранващ източник и 0.00014% THD + N
 • Архитектура с токова обратна връзка
 • Динамичен диапазон надвишаващ 120 dB
 • SNR от 120 dB
 • Изходен напреженов шум от 5 µVrms при Gain = 2 V/V
 • Диапазон на захранващото напрежение: ±5 V до ±15 V
 • 1300 V/µs скорост на нарастване
 • Диференциални входове
 • Независими захранвания за ниско прослушване
 • Защита от късо съединение и прегряване

Continue reading “Усилвател за слушалки с TPA6120A2”