MLTL speakers with Jordan JX92

After a long pause it is time for something new in my simple web site. At some point in time I decided to build a pair of good speakers, which will be pleasant for listening and at the same time cheaper than a small car like many of those you can buy in audio store. I chose the notorious JX92s by Jordan. This small driver is widely used in DIY builds as well as in commercial speakers. After half a year of thinking over countless enclosure designs, I ended my search at Jordan’s website and the second generation 35″ MLTL.

Continue reading “MLTL speakers with Jordan JX92”

MLTL тонколони с Jordan JX92

След дълга пауза е време за нещо ново в скромния ми сайт. В един момент от времето реших да си направя добри тонколони, които да слушам с удоволствие и в същото време да не са с цената на автомобил като тези, които се продават. Спрях се на небезизвестият високоговорител JX92s от Jordan. Този малък говорител се прилага успешно в различни любителски и серийно произвеждани тонколони. След обмисляне на най-разнообразни конструкции на озвучителните тела в продължение на около шест месеца се спрях на привидно най-простият вариант, а именно проект от сайта на производителя – 35″ MLTL втора версия.

Continue reading “MLTL тонколони с Jordan JX92”